Pakketadvies sluisgeneesmiddel esketamine (Spravato®) voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel esketamine (Spravato®) - in combinatie met een SSRI of een SNRI - voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis, die tijdens de huidige matige tot ernstige depressieve episode niet hebben gereageerd op minstens 2 verschillende behandelingen met antidepressiva.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft esketamine voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-codes: F32, F33.

Voor informatie

Annemieke van der Waal
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Processtap Datum
Start dossier februari 2020
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 23 maart 2020
Start technische consultatie 26 maart 2020
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 juni 2020
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 28 augustus 2020
Publicatie advies september-oktober 2020

Betrokken partijen

  • Janssen-Cilag BV
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  • Depressie Vereniging
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)