Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen

De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Hiermee geeft het Zorginstituut aan dat de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard prioriteit heeft.

Beschrijving van psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen

De Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg bij ernstig somatische aandoeningen moet beschrijven wat goede psychosociale zorg is en hoe die geleverd moet worden, met aandacht voor onderlinge samenwerking tussen professionals. Deze standaard moet gevat worden in een generieke (niet-ziekte specifieke) module die gekoppeld kan worden aan andere relevante, ziektespecifieke richtlijnen en zorgstandaarden. De Kwaliteitsstandaard zal informatie voor patiënten, een implementatieplan en een beperkte set (uitkomst)indicatoren bevatten.
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS) heeft subsidie gekregen voor de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard. De betrokken partijen gaan er vanuit dat de kwaliteitsstandaard in april 2019 zal worden aangeboden voor opname in het Register van het Zorginstituut.

Planning

Plaatsing op de Meerjarenagenda: 18-12-2017
Uiterste opleverdatum: april 2019
Opname in het Register: oktober/november 2019

Coördinerende partij

Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS)

Andere betrokken partijen

 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk BPSW (voorheen NVMW)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (afhankelijk van gekozen onderwerpen)*
 • GGZ Nederland
 • Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijke Huisartsenvereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging Medisch Psychologen (LVMP)
 • Landelijke vereniging POH-GGZ
 • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Patiëntenverenigingen (afhankelijk van gekozen onderwerpen)**
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ)
 • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

* Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en daarnaast afhankelijk van gekozen onderwerpen: NIV, NVN, NVVH, NVRO, NVKNO, NVKF
** Afhankelijk van de gekozen onderwerpen zullen de volgende patiëntenverenigingen deelnemen: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Parkinson vereniging en Stichting Hoormij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland zullen in de rol van toehoorder deelnemen aan het project.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen kunt u een e-mail sturen naar Liselotte Visser (LVisser@zinl.nl) of haar bellen op 020 - 797 8775.