GVS-advies buprenorfine-oplossing voor injectie met verlengde afgifte (Buvidal®)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut of buprenorfine-oplossing voor injectie met verlengde afgifte (Buvidal®) in aanmerking komt voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg en Sport.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Buprenorfine-oplossing voor injectie met verlengde afgifte (Buvidal®) is geïndiceerd voor de behandeling van een verslaving aan opioïden (pijnstillers), binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling. De behandeling is bedoeld voor gebruik bij jongeren en volwassenen van 16 jaar en ouder.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: F11.2.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst.

Voor dit geneesmiddel vraagt de registratiehouder om een plaatsing op bijlage 1B van het GVS. 

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen.

Contactpersoon: Ly Tran
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning van de beoordeling door het Zorginstituut
Stap in het proces Datum
Start dossier maart 2021
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

26 april 2021

Consultatieronde eind april/begin mei 2021
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

nog te bepalen

Publicatie

nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Camurus AB
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • Het Zwarte Gat – Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • VAV werkgroep farmacie