GVS-advies brexpiprazol (Rxulti®) bij de behandeling van schizofrenie bij volwassenen

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut gevraagd om te beoordelen of brexpiprazol (Rxulti®) in aanmerking komt voor opname op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Brexpiprazol is geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassen patiënten. Het Zorginstituut toetst of dit middel onderling vervangbaar is met andere middelen die zijn geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassen patiënten en al zijn opgenomen op bijlage 1A van het GVS.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: F20

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier januari 2019
Publicatie advies uiterlijk begin april 2019

Betrokken partijen

  • Lundbeck B.V.