Project HTx: nieuwe vormen van beoordelingen implementeren in systemen en processen

Zorginstituut Nederland werkt van 2019 tot 2023 mee aan het project HTx. Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon2020. Hiermee wil de commissie innovatie in Europa stimuleren. Het project wordt uitgevoerd door 15 organisaties in Europa, waaronder universiteiten, een patiëntenorganisatie en beleidsorganisaties. Het doel van het project is om de methode van beoordelen van zorg te moderniseren en meer aan te laten sluiten op gepersonaliseerde zorg. De rol van het Zorginstituut is om deze nieuwe methodes te implementeren in de beleidspraktijk.

HTA-beoordelingen in Europa

De gezondheidszorg is in elk EU-land anders geregeld. Toch is er één overeenkomst: in elk EU-land beoordelen organisaties zoals het Zorginstituut allerlei vormen van zorg, bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en nieuwe technische hulpmiddelen. Deze organisaties gaan dan na of de zorg werkt (effectief is). In sommige gevallen beoordelen ze ook of de zorg een goede kosten-batenverhouding heeft (kosteneffectief is).
Zo'n beoordeling heet een Health Technology Assessment (HTA). Op basis van deze HTA's kunnen overheden of verzekeraars beslissen of (nieuwe) zorg wel of niet vergoed moet worden.

Gepersonaliseerde zorg

Met personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken. Deze ‘therapie op maat’ is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn of andere behandeling.

Het verzamelen van bewijs

Traditioneel wordt de ‘gerandomiseerde klinische studie’ (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, Randomized Controlled Trial, RCT) gebruikt om bewijs te verzamelen over de (kosten)effectiviteit van een behandeling. Deze methode kijkt naar het gemiddelde effect van een behandeling en is niet altijd geschikt om een persoonlijke keuze te maken voor de behandeling van een individuele patiënt. Daarom wordt in dit project onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met andere vormen van data, zoals informatie uit klinische registraties.

Opzet van het project

In HTx worden door verschillende Europese organisaties 4 praktijkstudies uitgevoerd. Bestaande data over de behandeling van vier aandoeningen worden verzameld. Met deze data proberen onderzoekers bewijs te verzamelen voor de beste behandeling voor verschillende subgroepen binnen een patiëntenpopulatie. Deze ervaringen worden in verschillende werkpakketten verder uitgewerkt naar meer overkoepelende methodes en modellen. De rol van het Zorginstituut is om eraan bij te dragen dat deze nieuwe manier van werken wordt verwerkt in de beoordelingsmethode van gezondheidstechnologieën. Dit is werkpakket 4.

Meer informatie

Voor meer informatie over HTx, zie de website www.htx-h2020.eu (Engels).
Voor meer informatie over werkpakket 4 en de implementatie kunt u contact opnemen met Ayla Lokhorst via htx@zinl.nl.

Betrokken partijen

 • Department of Clinical Pharmacology and Pharmacoepidemiology, Utrecht University (UU), Nederland
 • Copenhagen Centre for Regulatory Science, University of Copenhagen (UoC), Denemarken
 • Biomimetics and Intelligent Systems Group, University of Oulu (UoO), Finland
 • Centre of Health Economics, University of York (UoY) UK
 • Medical University of Sofia (MUS), Bulgarije
 • University of Bern (UBERN), Switzerland
 • Groupo de Bioingeniera y Telemedicina, Universidad Politecnia de Madrid (UPM), Spanje
 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), België
 • Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV), Zweden
 • National Health Care Institute (ZIN), Nederland
 • National Institute of Health and Care Excellence (NICE), Verenigd Koninkrijk
 • Syreon Research Institute (SRI), Hongarije
 • Synapse research management (SYNAPSE), Spanje
 • EURORDIS Rare Diseases Europe (EURORDIS), Frankrijk
 • University of Maastricht (UM), Nederland