Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

Stel je voor: je bent een patiënt en wilt nakijken waar je met jouw aandoening het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, bepaalt naar welke spreekkamer je wilt en voert daar samen met je behandelaar een gesprek over de beste behandeling in jouw situatie. Zo kun je samen beslissen. Over 5 jaar moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de ‘ziektelast’ bepalen.
Om dat te bereiken voert het Zorginstituut de komende jaren het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ uit, in opdracht van het ministerie van VWS. Hierbij werken we samen met veel partijen in de zorg en sluiten we aan bij initiatieven die er al zijn om samen te beslissen.

Dit programma is uitgewerkt in 4 projecten.

Samen beslissen écht mogelijk maken vraagt om een verandering, zowel bij patiënten als bij zorgprofessionals. Een veranderaanpak is nodig om het geheel verder te helpen en vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Let op: het Zorginstituut voert ook een subsidieprogramma 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' uit, dat in 2018 in het teken staat van uitkomstinformatie. Dit is geen onderdeel van dit programma.

Infographic Programma Uitkomstinformatie

4 projecten

Project Overzicht 50% ziektelast

In dit project wordt bepaald welke aandoeningen een voorsprong hebben op het gebied van uitkomstinformatie, en die geschikt zijn voor Samen Beslissen. Samen moeten de aandoeningen de helft van de ziektelast in Nederland vormen. Ziektelast beschrijft hoe goed of slecht de gezondheid van een patiënt is in vergelijking tot die van patiënten met een andere aandoening of gezonde mensen. Hoe ernstiger de aandoening is, des te hoger de ziektelast.

In het overzicht worden aandoeningen opgenomen:

 • Waar samen beslissen een belangrijke rol kan spelen. Bij spoedeisende hulp is dat bijvoorbeeld vaak niet mogelijk. Maar bij vervanging van een knie bijvoorbeeld wel.

 • Waarvoor nu al gegevens worden bijgehouden. Bijvoorbeeld wanneer er:
  • een kwaliteitsregistratie is voor de aandoening, of
  • er uitkomstindicatoren op de Transparantiekalender staan, of
  • waar internationale registratiesets (ICHOM) bestaan, of
  • waarvoor bijzondere aandacht is voor het verbeteren van behandelingen: aandoeningen van de Top 30 van de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda, of
  • aandoeningen met een verbetersignalement uit het programma Zinnige Zorg.

Lees meer over het project Overzicht 50% ziektelast.

Project ICHOM als versnelling

ICHOM is een internationaal samenwerkingsverband, dat sets ontwikkelt om uitkomstinformatie vast te leggen. Onderzoek moet antwoorden geven op de volgende vragen:

 • Wat kan uitkomstinformatie bijdragen aan het kiezen van een behandeling en behandelaar?
 • Welke gegevens vallen weg als alleen nog internationale sets voor uitkomstinformatie worden uitgevraagd en gebruikt? En wat is het gevolg daarvan voor gebruikers van deze informatie?
 • Hoe organiseren we de landelijke invoering van uitkomstindicatoren zo dat de verzamelde gegevens betrouwbaar en vergelijkbaar zijn en de opbrengsten opwegen tegen de administratieve lasten?
 • Hoe kan Nederland invulling geven en bijdragen aan de internationale afspraken over het gebruik van de standaarden, zodat we deze nu en in de toekomst goed kunnen gebruiken?

Lees meer over het project 'ICHOM als versnelling'.

Project 'Instrumentarium voor informatie-uitwisseling'

Dit project gaat op zoek naar welke technieken of instrumenten nodig zijn om samen beslissen in de praktijk mogelijk te maken. Het moet voor zowel patiënten als zorgverleners geschikt zijn om uitkomstinformatie te verzamelen, analyseren en delen.

Lees meer over het project 'Instrumentarium voor informatie-uitwisseling'.

Project 'Stimuleren nieuwe initiatieven uitkomsttransparantie'

Samen beslissen staat of valt met het aanleveren van informatie door instellingen. Welke afspraken moeten daar over worden gemaakt? Wat is werkbaar en wie heeft welke rol? En hoe kun je patiënten stimuleren om hun ervaringen te delen? Dit project moet hier een advies over opleveren.

Lees meer over het project 'Stimuleren nieuwe initiatieven uitkomsttransparantie'

Rapportage en vervolg

De resultaten van bovenstaande projecten vormen de basis voor een rapport waarin een advies en plan van aanpak voor het vervolg van het programma zijn uitgewerkt.

Contactpersoon

Bas Lohman
E-mailadres: blohman@zinl.nl

Planning

Alle projecten hebben een eigen planning. Kijk hiervoor op de projectpagina's. Het hele programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ duurt tot 2022.

Betrokken partijen

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg; een samenwerking tussen:

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg is in het najaar van 2016 ontstaan nadat de partijen de Samenwerkingsovereenkomst transparante kwaliteitsinformatie medisch-specialistische zorg hebben getekend.