Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

Stel je voor: je bent een patiënt en wilt nakijken waar je met jouw aandoening het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, bepaalt naar welke spreekkamer je wilt en voert daar samen met je behandelaar een gesprek over de beste behandeling in jouw situatie. Zo kun je samen beslissen. Over 5 jaar moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de ‘ziektelast’ bepalen. 

Om dat te bereiken voert het Zorginstituut de komende jaren het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ uit, in opdracht van het ministerie van VWS. Hierbij wordt samengewerkt met veel partijen in de zorg en aangesloten bij initiatieven die er al zijn om samen te beslissen.

Dit programma is uitgewerkt in 5 projecten.

Let op: het Zorginstituut voert ook een subsidieprogramma 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' uit, dat in 2018 in het teken staat van uitkomstinformatie. Dit is geen onderdeel van dit programma.
Meer over de projecten van het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen staat hieronder.

5 projecten

Project Selectie 50% ziektelast

In dit project wordt bepaald voor welke aandoeningen over 5 jaar uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Samen moet dit de helft van de ziektelast in Nederland vormen. Ziektelast beschrijft hoe goed of slecht de gezondheid van een patiënt is in vergelijking tot die van patiënten met een andere aandoening of gezonde mensen. Hoe ernstiger de aandoening is, des te hoger de ziektelast.

Hiervoor worden aandoeningen gekozen:

  • waar samen beslissen een belangrijke rol kan spelen. Bij spoedeisende hulp is dat bijvoorbeeld vaak niet mogelijk. Maar bij vervanging van een knie bijvoorbeeld wel.
  • waarvoor nu al gegevens worden bijgehouden. Bijvoorbeeld wanneer er een kwaliteitsregistratie is voor de aandoening, of er indicatoren op de Transparantiekalender staan, of waar internationale registratiesets (ICHOM) bestaan en worden gebruikt.

Lees meer over het project Selectie 50% ziektelast.

Project ICHOM als versnelling

ICHOM is een internationaal samenwerkingsverband, dat sets ontwikkelt om uitkomstinformatie vast te leggen. Onderzoek moet antwoorden geven op de volgende vragen:

  • Wat kan uitkomstinformatie bijdragen aan het kiezen van een behandeling en behandelaar?
  • Welke gegevens vallen weg als alleen nog internationale sets voor uitkomstinformatie worden uitgevraagd gebruikt? En wat is het effect daarvan voor gebruikers van deze informatie?
  • Hoe organiseren we een landelijke invoering van uitkomstindicatoren zo dat de verzamelde gegevens betrouwbaar en vergelijkbaar zijn en de opbrengsten opwegen tegen de administratieve lasten?
  • Hoe kan Nederland invulling geven en bijdragen aan de internationale afspraken over het gebruik van de standaarden, zodat we deze nu en in de toekomst goed kunnen gebruiken?

Lees meer over het project 'ICHOM als versnelling'.

Project 'Instrumentarium voor informatie-uitwisseling'

Dit project gaat op zoek naar welke technieken of instrumenten nodig zijn om samen beslissen in de praktijk mogelijk te maken. Het moet voor zowel patiënten als zorgverleners geschikt zijn om uitkomstinformatie te verzamelen, analyseren en delen.

Lees meer over het project 'Instrumentarium voor informatie-uitwisseling'.

Project 'Stimuleren nieuwe initiatieven uitkomsttransparantie'

Samen beslissen staat of valt met het aanleveren van informatie door instellingen. Welke afspraken moeten daar over worden gemaakt? Wat is werkbaar en wie heeft welke rol? En hoe kun je patiënten stimuleren om hun ervaringen te delen? Dit project moet hier een advies over opleveren.

Lees meer over het project 'Stimuleren nieuwe initiatieven uitkomsttransparantie'

Project Stimuleren cultuurverandering

Samen beslissen echt mogelijk maken vraagt om een verandering, zowel bij patiënten als bij zorgprofessionals. Dit project wil dat ondersteunen door goede communicatie en het ondersteunen van de juiste initiatieven en ontwikkelingen.  
Lees meer over het project 'Stimuleren cultuurverandering'.

Contactpersoon

Paul-Peter Lambooij
E-mailadres: plambooijp@zinl.nl

Planning

Alle projecten hebben een eigen planning. Kijk hiervoor op de projectpagina's. Het hele programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ duurt tot 2022.

Betrokken partijen

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg; een samenwerking tussen:

Het Bestuurlijk Overleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg is in het najaar van 2016 ontstaan nadat de partijen de Samenwerkingsovereenkomst transparante kwaliteitsinformatie medisch-specialistische zorg hebben getekend.