Kwaliteitskader Wijkverpleging

De partijen die in Nederland betrokken zijn bij de wijkverpleging hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Kwaliteitskader. In dit Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijven zij de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Het Kwaliteitskader voldoet aan de criteria van het Toetsingskader. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut is verheugd over het resultaat en heeft het Kwaliteitskader Wijkverpleging opgenomen in het Register.

Onderdeel van goede zorg thuis

Wijkverpleging is van groot maatschappelijk belang omdat het een essentieel onderdeel is van goede zorg thuis. Er was nog niet beschreven waar goede wijkverpleegkundige zorg aan moet voldoen. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van wijkverpleging. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg. Het Kwaliteitskader bevat geen aanbevelingen over personeelsnormen of technologische vernieuwing. Daarmee is er geen aanleiding voor een budget impact analyse door de NZa.

Verdere uitwerking onderdelen

Het Kwaliteitskader beschrijft ook welke onderdelen nog ontwikkeld moeten worden. Op dit moment worden 4 onderdelen waar het Toetsingskader op toetst nog verder uitgewerkt. Het Kwaliteitskader heeft nog geen cliëntenversie en onderhoudsplan. Daarnaast dient een kwaliteitsstandaard verbonden te zijn met meetinstrumenten en een informatiestandaard. Deze onderdelen worden later nog ingediend bij het Zorginstituut.

Op Meerjarenagenda

De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut heeft besloten om de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de Meerjarenagenda te plaatsen. Deze meetinstrumenten moeten voor 1 juli 2019 opgeleverd worden. De betrokken partijen leveren hier voor 1 juli 2018 een plan van aanpak met planning.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.

Voor informatie

Telefoon: 020 - 797 8965
E-mail: wijkverpleging@zinl.nl

Planning

Start dossier 29 januari 2018
Plan van aanpak ontwikkeling meetinstrumenten 1 juli 2018
Oplevering meetinstrumenten en PREM 1 juli 2019

Betrokken partijen

  • Actiz
  • Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)