Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Onderdeel van goede zorg thuis

Wijkverpleging is van groot maatschappelijk belang, omdat het een belangrijk onderdeel is van goede zorg thuis. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.

Op de Meerjarenagenda

De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie.

Op 1 december 2019 hebben de partijen de PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeboden voor opname in het Register. De PREM is opgenomen in het Register.

Op dit moment staat er nog 1 meetinstrument ‘belastbaarheid mantelzorg’ voor de wijkverpleging op de MJA (deadline 1 november 2020). We kiezen ervoor om een deadline op de MJA te houden om er zeker van te zijn dat alle, door partijen benoemde, meetinstrumenten in 2020 in het Register kunnen worden opgenomen.

Op 1 april 2020 hebben de partijen de indicator ‘ongepland ziekenhuisbezoek’ aangeboden voor opname in het Register. Van dit meetinstrument loopt het toetingstraject nog. Dit meetinstrument wordt in eerste instantie gebruikt voor leren en verbeteren. De indicatoren ‘kwetsbaarheid’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn nog in ontwikkeling.

Voor informatie

Telefoon: 020 - 797 8965
E-mail: wijkverpleging@zinl.nl

Planning

Start dossier 29 januari 2018
Plan van aanpak ontwikkeling meetinstrumenten 1 juli 2018
Oplevering meetinstrument ‘ongepland ziekenhuisbezoek’ 1 april 2020
Plan van aanpak indicatoren ‘kwetsbaarheid’, ‘kwaliteit van leven’ en ‘belastbaarheid mantelzorg’ 20 mei 2020
Oplevering indicator ‘belastbaarheid mantelzorg’ (MJA) 1 november 2020

Betrokken partijen

  • Actiz
  • ZorgthuisNL
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)