Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Onderdeel van goede zorg thuis

Wijkverpleging is van groot maatschappelijk belang, omdat het een belangrijk onderdeel is van goede zorg thuis. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliƫnten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.

Verdere uitwerking onderdelen

Het Kwaliteitskader beschrijft ook welke onderdelen nog ontwikkeld moeten worden. Op dit moment worden 2 onderdelen waar het Toetsingskader op toetst nog verder uitgewerkt. Het Kwaliteitskader moet verbonden zijn met meetinstrumenten en een informatiestandaard. Deze onderdelen worden later nog ingediend bij het Zorginstituut.

Op de Meerjarenagenda

De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut heeft besloten om de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de MJA te plaatsen. Deze meetinstrumenten moeten voor 1 april 2020 opgeleverd worden.

Voor informatie

Telefoon: 020 - 797 8965
E-mail: wijkverpleging@zinl.nl

Planning

Start dossier 29 januari 2018
Plan van aanpak ontwikkeling meetinstrumenten 1 juli 2018
Oplevering meetinstrumenten en PREM 1 april 2020

Betrokken partijen

  • Actiz
  • Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)