Intensieve verpleging in de palliatieve fase

Het praktijkteam palliatieve zorg van VWS kreeg signalen dat er onduidelijkheid is rond de regels en de praktijk voor het verlenen van 24-uurszorg in de palliatief terminale fase. Zo is er discussie over de vraag wanneer 24-uurs zorg moet worden geleverd en door wie. VWS vroeg het Zorginstituut een analyse te doen.

Analyse van de problematiek

Het Zorginstituut bracht het probleem in kaart aan de hand van gesprekken met zorgverzekeraars, organisaties van zorgaanbieders, verpleegkundigen en andere partijen. Een analyse van de problematiek moet uitwijzen welke rol het Zorginstituut hier in kan oppakken.

Zorg in de palliatief terminale fase

Intensieve zorg in de palliatief terminale fase is verzekerde zorg als deze zorg nodig is. Dit wordt beoordeeld door de betrokken beroepsgroep. In dit geval de indicerend verpleegkundige. De indicerend (wijk)verpleegkundige bepaalt hoeveel zorg een verzekerde nodig heeft. Deze houdt hierbij rekening met de zorgbehoefte, maar ook met de situatie in huis en de (on)mogelijkheden van mantelzorg en/of vrijwilligers.

Inventarisatie knelpunten rondom PTZ

Het Zorginstituut inventariseerde de knelpunten rondom de palliatief terminale zorg (PTZ). Zorgverzekeraars, V&VN, brancheverenigingen en het expertiseteam palliatieve zorg werd enkele algemene vragen gesteld: Is er een probleem rondom de 24-uurs zorg in de palliatieve fase? Hoe gaan zij daarmee om? Wat moet er gebeuren om dit op te lossen of te verbeteren?

Oplossingen en actiepunten

Het Zorginstituut organiseerde een bijeenkomst voor partijen die bij de palliatieve zorg betrokken zijn op 8 maart 2018. Met elkaar werden de knelpunten rondom de PTZ besproken. Deze brede vertegenwoordiging van patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kwam met een overzicht met oplossingen, actiepunten en probleemeigenaars.

De term 24-uurs zorg is verwarrend

Belangrijk eerste leerpunt was dat de term 24-uurs zorg verwarrend is en verkeerde verwachtingen wekt bij de cliënt en zijn omgeving. Er is niet 24 uur per dag iemand aanwezig als de huisarts 24-uurs verpleging heeft aangevraagd. Het alternatief dat is gevonden, is de term 'intensieve zorg'.

Voor informatie

Charlotte Roos
Telefoon: 06 - 22 02 45 73
E-mail: CRoos@zinl.nl

Planning

Start dossier 4e kwartaal 2017
Publicatie 1e kwartaal 2019

Betrokken partijen

 • Actiz
 • Associatie Hospicezorg Nederland
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
 • Expertise team PZ VUMC
 • Fibula
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Patiëntenfederatie
 • Verenso
 • Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN)
  • V&VN expertteam PZ
  • V&VN Transferverpleegkundigen
 • VWS
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • ASR
  • CZ
  • Menzis
  • ONVZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis
  • Zorg en Zekerheid
 • Zorgorganisaties:
  • Amstelring
  • Cordaan