GVS-advies over Ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) bij de behandeling van ernstige keratitis bij volwassen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt Zorginstituut Nederland of Ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) in aanmerking komt voor opname in bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Ciclosporine 0,1% oogdruppels is geregistreerd voor de behandeling van ernstige keratitis bij volwassen patiënten met het droge-ogen-syndroom waaraan een traanaanmaak-deficiëntie ten grondslag ligt en dat niet is verbeterd ondanks behandeling met traanvervangende middelen.

ICD-10

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: H19.3 keratitis en keratoconjunctivitis bij elders geclassificeerde overige ziekten / M25.0 Sjörgen.

Voor informatie

Contactpersoon: Jolanda de Boer
E-mail: jboer@zinl.nl

Planning

Start dossier 14 mei 2019
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 24 juni 2019
Start technische consultatie 27 juni 2019
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 juli 2019
Publicatie augustus 2019

Betrokken partijen

  • Santen GmbH
  • Amsterdam UMC afdeling oogheelkunde (Expertisecentrum)
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)