GVS-advies actualisatie bijlage 2 voorwaarden

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, door dat middel te plaatsen op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Doel is het bevorderen van een doelmatig inzet van deze middelen.
Bij de uitvoering van de bijlage 2 voorwaarden ervaren zorgverzekeraars en apothekers veel administratieve lasten. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan het Zorginstituut gevraagd om een advies uit te brengen aan de minister om de bijlage 2 te actualiseren.

Volgens ZN kunnen de voorwaarden voor een aantal geneesmiddelen vervallen en kunnen een aantal worden aangepast. Tot slot heeft ZN nog een voorstel om een paar geneesmiddelen te laten opnemen op bijlage 2.
Het verzoek van ZN wordt onderschreven door en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Voor informatie

Po Kam Cheung
Telefoon: 06 - 20 34 16 01
E-mail: PCheung@zinl.nl

Planning

Start dossier maart 2019
Consultatie 22 augustus 2019 - 23 september 2019
Publicatie verwacht Q4 2019 (oktober/november)

Betrokken partijen

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)