Geriatrische revalidatiezorg

De geriatrische revalidatiezorg is apart geregeld in het Besluit zorgverzekering (Bzv). Omdat tegenwoordig ook ‘eerstelijnsverblijf’ en straks 'de zorg door de specialist ouderengeneeskunde’ onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, zijn er vragen over de afbakening van deze zorgvormen.

Multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie. De zorg richt zich op het herstel van functioneren en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie.

Belangrijk bij geriatrische revalidatiezorg is het behandelen van complicaties en bijkomende aandoeningen zoals:

 • diabetes
 • nierklachten
 • cognitieve stoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • hartfalen
 • COPD
 • artrose   

Zowel in de geriatrische revalidatiezorg als in het eerstelijnsverblijf is de specialist ouderengeneeskunde een hoofdbehandelaar. Omdat de specialist ouderengeneeskunde ook met zijn volledige taak onder de Zorgverzekeringswet valt, is het de vraag of er straks niet te veel is geregeld in het Besluit zorgverzekering.

Geriatrische revalidatiezorg staat beschreven in artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering.

Afbakening met andere zorgvormen

Het Zorginstituut geeft in het najaar van 2019 meer duidelijkheid over de inhoud van deze zorg en hoe deze zorg zich verhoudt ten opzichte van de zorg in het eerstelijnsverblijf en de (nieuwe) geneeskundige zorg in de eerste lijn. Het Zorginstituut gaat in gesprek met professionals, wetenschappers en zorgaanbieders. Er komt duidelijkheid over de mogelijkheden voor zorg in de eigen omgeving. Daarnaast komen er antwoorden op vragen uit de praktijk.
Het Zorginstituut kijkt ook naar de verhouding tussen de inhoud van de geriatrische revalidatiezorg, de aanspraak en de bekostiging. Met als doel de toegankelijkheid en kwaliteit van het geheel aan geneeskundige zorg in de eigen omgeving te bevorderen.

Voor informatie

Carel Mastenbroek
Telefoon: 06 - 20 86 77 88
E-mail: cmastenbroek@zinl.nl

Betrokken partijen

 • Academische centra die onderzoek doen naar geriatrische revalidatie
 • ActiZ
 • Andere professionals zoals paramedici en psychologen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederland Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Verenso