Systeem- en leefwereld

Landelijke adviezen (de 'systeemwereld') bereiken vaak met vertraging – en soms zelfs helemaal niet - de werkvloer waar patiënten en zorgverleners beslissen over zorg en ondersteuning (de 'leefwereld'). Het Zorginstituut wil adviezen maken die impact hebben in de 'leefwereld'. Daarom is het belangrijk te weten: Wat er onder patiënten en zorgverleners speelt. Hoe de werkvloer met onze adviezen omgaat. En, hoe zowel de ‘leefwereld’ als de ‘systeemwereld’ (beter) met deze adviezen aan de slag kan.

Academische werkplaats

In de Academische Werkplaats ‘Zorgpraktijk en Beleid’ doen Zorginstituut Nederland en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg gezamenlijk onderzoek dat vooruitloopt op toekomstige ontwikkelingen in beleid en uitvoering van kwaliteitsverbetering. De academische werkplaats is de nieuwe vorm waarin de samenwerking die sinds 2013 bestaat, voortgezet wordt.

Promotietrajecten

Binnen de Academische Werkplaats zal het thema verbinding leef- en systeemwereld op de agenda blijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in promotietrajecten. Het doel is om binnen de samenwerking onderzoek te doen dat kennis vergaart over praktijk en beleid welke bruikbaar is voor ziekenhuizen, hun regio’s en relevante andere actoren.

De werkplaats werd gelanceerd tijdens een invitational ‘En ondertussen op de werkvloer’ op 28 oktober 2019, waarin bestuurders en leidende professionals hebben gesproken over het sturen op en organiseren van de kwaliteitscirkel, aan de hand van 2 binnen de samenwerking uitgevoerde studies over de praktijk van ‘rebellen’ en ‘pioniers’.

In December 2019 is het eerste promotietraject 'Nationale kwaliteitsadviezen: hoe bereik je implementatie en impact in de dagelijkse praktijk?' van start gegaan. Landelijke adviezen (de 'systeemwereld') bereiken vaak met vertraging – en soms zelfs helemaal niet - de werkvloer waar patiënten en zorgverleners beslissen over zorg en ondersteuning (de 'leefwereld'). In dit onderzoek willen we onderzoeken hoe koepelorganisaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen of verenigingen van professionals handelen om landelijke adviezen als richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, duidingen of verbetersignalementen verder te brengen voor implementatie op de werkvloer.

Verder starten er dit jaar nog 2 onderzoeken: ‘Spiegelinformatie als interventie voor implementatie van gepast gebruik van zorg’ en 'De invloed van landelijke adviezen op het handelen van medisch specialisten in de dagelijkse praktijk'.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg bundelen de 8 umc's hun krachten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel: betere patiëntenzorg.