Regulier onderzoek

Naast de andere onderzoeksactiviteiten heeft het Zorginstituut wettelijke taken op het gebied van kwaliteit van zorg, pakketbeheer en Zinnige zorg. Ook voor deze taken maken wij gebruik van onderzoek ter ondersteuning en versterking van onze werkzaamheden. Onderzoeksvragen omtrent deze taken worden uitgezet via het Dynamische Aanbestedingssysteem (DAS).

Bijeenkomst

Op maandag 22 juli organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst voor alle partijen die zich hebben aangemeld bij het Dynamische Aankoop Systeem (DAS). Meer informatie is te vinden op de pagina 'Leerervaringen met het Dynamisch Aankoop systeem (DAS) voor onderzoeksopdrachten van het Zorginstituut'.

Kwaliteitstaken

Onze werkwijzen en procedures staan ten dienste van continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en het voor iedereen toegankelijk maken van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ter ondersteuning en versterking van deze werkzaamheden zetten wij onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn diverse van aard zoals onderzoek naar overlap in aanlevering kwaliteitsgegevens bij meerdere kwaliteitsstandaarden, succesfactoren van uitkomstinformatie en internationale vergelijking van interventies bij kwetsbare ouderen thuis.

Pakkettaken

De pakkettaken van het Zorginstituut vragen ook om onderzoek te doen. Veel effectiviteitsstudies worden uitbesteed aan onderzoeksgroepen. Deze onderzoeken worden vaak uitgevoerd voor pakketadviezen en duidingen die het Zorginstituut uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar effectiviteit bij lage rugklachten en het onderzoek naar effectiviteit CAR-T.

Zinnige Zorg

Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiƫntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Deze trajecten heten Zinnige Zorg trajecten waarbij samen wordt gewerkt met zorgverleners, patiƫnten, zorginstellingen en verzekeraars. Ook voor Zinnige zorg trajecten wordt er onderzoek uit gezet, vaak richtlijn vergelijkingen of internationale vergelijkingen. Deze onderzoeken zijn per aandoeningsgebied te vinden op de pagina 'Zinnige Zorg'.

Dynamische Aanbestedingssysteem (DAS)

Aanmelden voor DAS-aanbestedingssysteem is voor iedereen toegankelijk. De onderzoeksopdrachten zoals hierboven een impressie van is gegeven worden hierin gepubliceerd waarop onderzoekspartijen zich dan kunnen inschrijven.

Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen en inschrijven voor DAS.

DAS-aanbestedingssysteem

Of stuur een e-mail naar infoO&W@zinl.nl.