Passende zorginnovaties

De zorg in Nederland ontwikkelt zich voortdurend en nieuwe medisch-technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Om goede zorg toegankelijk te houden voor iedereen in Nederland, wil het Zorginstituut innovaties die hieraan bijdragen stimuleren. Eén van de manieren waarop we dit doen is door verkenningsonderzoeken uit te zetten.

Participatief onderzoek

Het Zorginstituut doet dergelijke verkenningen op een participatieve manier. Dit betekent: samen met de partijen en instanties die betrokken zijn bij medisch-technologische innovaties in Nederland. Samen met deze partijen denken we na over hoe we innovaties het best kunnen begeleiden, en sturen waar nodig. Dit samenwerkend onderzoek schept bewustwording over de obstakels en kansen bij nieuwe medisch-technologische innovaties. Ook wordt zo duidelijk wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij de implementatie van passende zorginnovaties.