Onderzoeken e-health

Bij e-health gaat het zowel om formele zorg als informele zorg, voorzorg als nazorg, zowel individuele (cure, care) als populatiegezondheid (preventie). De evidence base is nog niet zeer groot maar neemt geleidelijk toe. Beter, goedkoper, sneller.

Effectiviteit

Uit internationale overzichtsstudies blijkt dat e-health (kosten)effectief kan zijn als het gaat om home-telemonitoring (hartfalen, hypertensie) en om educatie (bijv. bij diabetes, maar ook in public health).
Concreet gaat het onder andere dan om:

 • minder sterfte,
 • minder ligdagen,
 • minder opnames,
 • gunstiger lab-waarden,
 • minder kliniekbezoek of visites,
 • lager medicatiegebruik,
 • meer tevredenheid,
 • meer kennis,
 • hogere kwaliteit van leven.

Duidelijk is ook dat e-health kan bijdragen aan zorginnovatie en transparantie. Die zijn nodig om de veranderende zorgvraag op te vangen, zinnige zorg te leveren, de stijging van de zorgkosten om te buigen maar ook voor kwaliteitsverbetering. Verandering van cultuur en gedrag zijn daarvoor uiteindelijk van meer belang dan de technologie die tot deze verandering aanzet.

Innovatie en digitale zorg raken aan alle taken van het Zorginstituut . In het kader van e-health zijn 2 onderzoeken uitgezet:

 1. Instrumenten die worden gebruikt om digitale zorg te beoordelen.
 2. Of e-health kan bijdragen aan de verbetering van therapietrouw in de gezondheidszorg.