NFU- consortium Kwaliteit van Zorg

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is van groot belang voor het Zorginstituut voor het meten en verbeteren van kwaliteit door wetenschappelijke onderbouwing, bundeling van expertise en het faciliteren van kennisuitwisseling.

Onderzoeken

Onderwerpen zijn onder andere:

  • informatie-infrastructuur van de zorg en het gebruik van informatiestandaarden
  • het verzamelen en ontsluiten van kennis over kwaliteit verbeterprojecten en richtlijnen
  • het ontwerpen en toepassen van een implementatie checklist voor het toetsingskader

Doel van deze samenwerking tussen de NFU en het Zorginstituut is het bediscussiƫren en nader onderzoeken van (toekomstige) ontwikkelingen op kwaliteitsonderwerpen ter ondersteuning van de kwaliteitstaken. Hierbij is governance van kwaliteit een dominante onderzoekslijn. Komende jaren ligt de focus op onderzoek naar de 'voorwaarden' die nodig zijn om kwaliteitsverbetering door medische professionals (op de vloer) te ondersteunen. Lees meer over de programma's en onderzoeken op de website van de NFU.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg bundelen de 8 umc's hun krachten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel: betere patiƫntenzorg.