Kwaliteit van zorg - samenwerking met ZonMw

In het programma 'Ondersteuning Zorginstituut' werkt ZonMw samen met de de teams van het Zorginstituut die zich bezighouden met kwaliteit van de zorg. Met als doel betere instrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om het Zorginstituut via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis. Hierbij wordt gedacht aan brede overzichtsstudies en aan thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s.

Interviewreeks ZonMw

Interviewreeks Leren & verbeteren in de zorg

ZonMw werkt samen met Zorginstituut Nederland aan onderzoek naar en de ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat zowel om brede overzichtsstudies als om thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s. Eén van die thema’s is (interprofessioneel) leren en verbeteren door zorgprofessionals in verschillende sectoren in de gezondheidszorg. Zoals verpleeghuiszorg, wijkverpleging, verpleging in het ziekenhuis, intensive care en integrale geboortezorg. In 13 projecten wordt gewerkt aan methodiekontwikkeling en onderzoek.
Op 18 maart 2020 zouden deze projecten voor het eerst bij elkaar komen om kennis te delen. Omdat deze bijeenkomst door maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) is uitgesteld, is besloten om de kennis die verzameld is tijdens de voorbereidingen alvast te delen via een interviewreeks op de website van ZonMw.

  • Effectief leren verbetert de zorg nu én in de toekomst
    Hoe wordt omgegaan met verschillende leerstrategieën? En welke vormen van werkplekleren worden ingezet? 3 onderzoekers delen hun eerste ervaringen in de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg.
  • Morele ondersteuning op de intensive care vraagt maatwerk
    ‘Dagelijks maken we ingewikkelde afwegingen: is wat technisch mogelijk is ook echt bevorderlijk voor de kwaliteit van leven?'
  • Samen met patiënten aan de slag met Action learning
    Zorgverleners leren het meest als ze ook de kennis van patiënten gebruiken, vinden initiatiefnemers van LeerSaam Noord. Een patiëntvertegenwoordiger, een regieverpleegkundige en een onderzoeker vertellen over de ervaringen met dit project.

Onderzoeken

Er wordt gewerkt met subsidierondes die verschillende thema’s hebben die aansluiten bij de ambities, bijvoorbeeld patiënteninformatie, transparantie en keuzehulpen. Alle onderzoeken die we in samenwerking met ZonMw doen zijn te vinden op de website van ZonMw.

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Keuzehulp voor langdurige zorg

Welke hulp past bij mij?

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten daarin soms fundamentele keuzes maken. Het online instrument ‘Wat ik belangrijk vind’ helpt daarbij. ‘Voordat je toe bent aan de praktische vragen, moet je weten wat je belangrijk vindt in je leven.’

Eerder onderzoek

Dat deze groep mensen het moeilijk vindt om keuzes te maken, was al gebleken uit eerder onderzoek binnen het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut. Daaruit kwam naar voren dat zorgverleners, huisartsen en zelfs cliëntondersteuners vaak weinig aandacht besteden aan de persoonlijke voorkeuren van hun cliënten.

Lees meer over de keuzehulp op de website van ZonMw.