Kwaliteit van zorg - samenwerking met ZonMw

In het programma 'Ondersteuning Zorginstituut' werkt ZonMw samen met de de teams van het Zorginstituut die zich bezighouden met kwaliteit van de zorg. Met als doel betere instrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om het Zorginstituut via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis. Hierbij wordt gedacht aan brede overzichtsstudies en aan thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s.

Onderzoeken

Er wordt gewerkt met subsidierondes die verschillende thema’s hebben die aansluiten bij de ambities, bijvoorbeeld patiënteninformatie, transparantie en keuzehulpen. Alle onderzoeken die we in samenwerking met ZonMw doen zijn te vinden op de website van ZonMw.

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.