Academie

Het Zorginstituut is geen wetenschappelijke instituut, maar vanwege de uitvoering van de taken is het Zorginstituut wel een kennisinstituut waarin gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis. Zo hebben veel medewerkers een academische opleiding afgerond en zijn ook een groeiend aantal adviseurs gepromoveerd op een zorginhoudelijk onderwerp.

De methoden die gebruikt worden binnen de verschillende processen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (evidence based policy). Daarnaast is het van belang dat de gebruikte methoden/beslissingen goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hiervoor is het van belang dat de medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen. Verder is het van belang om te zorgen voor een goede koppeling tussen beleidsvragen en wetenschappelijk onderzoek.

De vragen die voortkomen vanuit de processen bij het Zorginstituut zijn soms zeer specifiek en hierdoor voornamelijk van belang voor het Zorginstituut en andere HTA-organisaties. Het gevolg hiervan is dat deze onderzoeksvragen alleen opgepakt worden als het Zorginstituut het onderzoek (mede)financiert. Daarnaast is dit cofinanciering vanuit het Zorginstituut ook een manier om de onderzoeksagenda van universiteiten te beïnvloeden waardoor ze hun onderzoeksactiviteiten beter gaan afstemmen op de vragen die komen vanuit het Zorginstituut.