Onderzoek en wetenschap

Het Zorginstituut is geen wetenschappelijk instituut, maar het is wél een kennisinstituut. Onze werkzaamheden vragen om kennisintensief werk, waarbij wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren een rol speelt. Om zijn ambities te realiseren is het Zorginstituut mede afhankelijk van beslissingen en gedrag van andere actoren in de zorg. Om die reden moet het Zorginstituut het hebben van overtuigingskracht en inhoudelijk gezag. Onderzoek draagt daaraan bij. Zonder wetenschappelijke input en ontwikkeling droogt de kennis en het geval van het Zorginstituut op en verliezen we de aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving, de zorg en de industrie.

Het Zorginstituut verkrijgt kennis op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Op deze pagina staan onderzoeken waarbij het Zorginstituut betrokken is.

2e ZIN Wetenschapsdag 7 februari 2019

Voor de 2e keer organiseert het Zorginstituut 'De Wetenschapsdag'. Op 7 februari 2019 vertellen verschillende sprekers over de onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek speelt op verschillende manieren een belangrijke rol voor de uitvoering van de taken van het Zorginstituut.

Doelgroep

Onderzoekers aan universiteiten en kennisinstellingen, beleidmakers van betrokken ministeries, en partnerinstellingen (Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, UMCG, Universiteit Utrecht ZonMw, RIVM, Trimbos Instituut, RVZ, Vilans, e.a.).

Voor deze bijeenkomst geldt geen vrije aanmelding. Mensen die vallen onder bovenstaande doelgroep hebben een uitnodiging ontvangen. Geen uitnodiging, maar tóch benieuwd naar wat er op de Wetenschapsdag wordt besproken? Bekijk dan het programma voor de dag.

Zie ook