Onderzoek en wetenschap

Het Zorginstituut is geen wetenschappelijk instituut, maar het is wél een kennisinstituut. Onze werkzaamheden vragen om kennisintensief werk, waarbij wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren een rol speelt. Om zijn ambities te realiseren is het Zorginstituut mede afhankelijk van beslissingen en gedrag van andere actoren in de zorg. Om die reden moet het Zorginstituut het hebben van overtuigingskracht en inhoudelijk gezag. Onderzoek draagt daaraan bij. Zonder wetenschappelijke input en ontwikkeling droogt de kennis en het geval van het Zorginstituut op en verliezen we de aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving, de zorg en de industrie.

Het Zorginstituut verkrijgt kennis op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Op deze pagina staan onderzoeken waarbij het Zorginstituut betrokken is.

2e ZIN Wetenschapsdag 7 februari 2019

Voor de 2e keer organiseerde het Zorginstituut 'De Wetenschapsdag'. Op 7 februari 2019 vertelden verschillende sprekers over de onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek speelt op verschillende manieren een belangrijke rol voor de uitvoering van de taken van het Zorginstituut.

Lees hier het verslag van de 2e Wetenschapsdag.