Succesvolle start 'grand tour' Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

"Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een kompas. Een kompas dat de zorgverleners, organisaties en betrokken partijen helpt bij het realiseren van goede verpleeghuiszorg." Met deze metafoor gaf Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland aan wat dit Kwaliteitskader betekent voor de sector.

Informatie voor de praktijk

Wijma gaf deze toelichting op 4 april bij het Zorginstituut tijdens de eerste van een serie van 15 informatiebijeenkomsten over de invoering over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Meer dan 100 enthousiaste en nieuwsgierige zorgverleners, cliëntenvertegenwoordigers en bestuurders uit de praktijk van de verpleeghuiszorg waren aanwezig. Zij hoorden van het Zorginstituut hoe het Kwaliteitskader tot stand is gekomen en waarom leren en verbeteren in het kwaliteitskader een centrale plek innemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vertelde hoe de inspectie dit gedachtegoed toepast in haar nieuwe toezichtskader.

Uitwisseling van ervaringen

De bijeenkomst had een praktische benadering. Zorggroep Vivium presenteerde haar aanpak bij de uitvoering van het Kwaliteitskader en de bezoekers wisselden tijdens themasessies hun ervaringen met het Kwaliteitskader uit.

Website en volgende bijeenkomsten

De 15 bijeenkomsten worden verdeeld over heel Nederland gehouden. Er zijn al meer dan 1300 aanmeldingen.
Een verslag van de bijeenkomst en het overzicht van vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld met de antwoorden komen binnenkort beschikbaar op de website waardigheidentrots.nl.