Verbeteren van de kwaliteit van mondzorg

Zorginstituut Nederland wil de kwaliteit van mondzorg in Nederland verder verbeteren. In 2016 zijn daarom 11 mondzorgonderwerpen op de Meerjarenagenda gezet. Dat betekent dat partijen die bij de mondzorg zijn betrokken, voor deze onderwerpen samen kwaliteitsproducten moeten maken. Dat zijn kwaliteitsstandaarden die beschrijven wat goede mondzorg is. En meetinstrumenten die laten zien wat de kwaliteit is van de geleverde zorg.

Mondzorgonderwerpen

Voor de onderstaande mondzorgonderwerpen maakt het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) samen met patiënten, zorgverzekeraars en andere partijen in de mondzorg momenteel kwaliteitsproducten. Een kwaliteitsproduct dat nog niet af is, staat op de Meerjarenagenda. Als een kwaliteitsproduct klaar is, wordt het aangeboden voor opname in het Register.

Onderwerpen op de Meerjarenagenda Kwaliteitsstandaard in het Register Meetinstrument in het Register
Implantaatgedragen prothese op de edentate onderkaak Antistolling in de mondzorg Nog niet beschikbaar
Implantaatgedragen prothese op de edentate bovenkaak Mondzorg verstandskies - derde molaar
Mondzorg voor ouderen - Polyfarmacie bij ouderen Mondzorg peri-implantaire infecties
Mondzorg voor jeugdigen - Diagnostiek
Mondzorg voor jeugdigen - Preventie en behandeling van cariës
Mondzorg voor aan huis gebonden ouderen
Mondzorg voor ouderen - Wortelcariës

Mondzorgonderwerpen op de Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda geeft aan voor welke onderwerpen in de mondzorg nog een kwaliteitsproduct met voorrang moet worden ontwikkeld. Een kwaliteitsproduct kan een kwaliteitsstandaard zijn of een meetinstrument. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Meetinstrumenten geven inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Mondzorgonderwerpen in het Openbaar Register

Als een kwaliteitsproduct klaar is, biedt het KIMO dit aan voor opname in het openbaar Register. Dit doet het KIMO ook namens de patiënten en zorgverzekeraars. Het Register staat op de website Zorginzicht van het Zorginstituut. Het Zorginstituut beoordeelt via het Toetsingskader of het product uiteindelijk in het Register komt. De kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten voor mondzorg die klaar zijn, staan op Zorginzicht.nl.

Voor informatie

Marissa Heller-Smis 
E-mail: mheller@zinl.nl
Telefoon: 06-34 22 09 43

Planning

De laatste kwaliteitstandaard is in december 2021 klaar. Het laatste meetinstrument wordt in januari 2023 aangeleverd. 

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de richtlijnen die zijn opgenomen in het Register:

 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (Cobijt)
 • De Onderzoekerij
 • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
 • Harteraad 
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Mondzorgkunde Hanzehogeschool 
 • Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht 
 • Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 • Mondzorgkunde Inholland 
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
 • Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
 • Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT)
 • Netwerk Voeding en Mondgezondheid (V&M)
 • Opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • PROVA (methodoloog)
 • Radboudumc
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • TriviumMeulenbeltZorg
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO) 
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
 • V&VN Geriatrie & Gerontologie 
 • Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)
 • Vereniging Tandartsen voor Orthodontie/Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (VTvO/OVAP)
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Verenso 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)