(Door)ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ME/CVS

Een kwaliteitsstandaard ME/CVS kan leiden tot verbetering van de zorg voor patiënten met myalgische encefalomyelitis (ME)/chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Daarom heeft het Zorginstituut de (door)ontwikkeling van die kwaliteitsstandaard op de Meerjarenagenda (MJA) geplaatst. De kwaliteitsstandaard beschrijft de basiszorg die mensen met ME/CVS aangeboden moeten krijgen.

Passende zorg

Het Zorginstituut verwacht dat een kwaliteitsstandaard bijdraagt aan passende zorg voor patiënten met ME/CVS. Behalve duidelijkheid over de actuele stand van de wetenschap, draagt een nieuwe richtlijn bij aan meer bewustzijn en kennis over ME/CVS bij zorgverleners. Dit vergroot de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de beste behandeling van klachten en symptomen, met als doel een betere kwaliteit van leven.

Conceptrichtlijn NICE

NICE, de tegenhanger van het Zorginstituut in het Verenigd Koninkrijk, heeft in 2020 een conceptrichtlijn opgeleverd. Deze richtlijn kan een vertrekpunt zijn om tot een eigen richtlijn te komen. Als partijen de NICE-richtlijn geschikt vinden om over te nemen, dan kan deze na vertaling in het Nederlands aan het Register worden aangeboden. Als alleen bepaalde delen van de NICE-richtlijn geschikt blijken of als zaken ontbreken, dan moeten de partijen samen een nieuwe richtlijn of delen daarvan ontwikkelen. Het Zorginstituut ondersteunt dit proces.

Doorzettingsmacht als resultaat uitblijft

Door plaatsing op de MJA verwacht het Zorginstituut dat partijen samen aan de slag gaan met de (door)ontwikkeling van de standaard. Als de partijen er samen niet uitkomen, dan kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Dat betekent dat wij de regie overnemen en de Kwaliteitsraad vragen om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ME/CVS te voltooien.

Planning

  • De (door)ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is in december 2020 begonnen met het maken van een plan van aanpak.
  • Van maart tot mei 2021 analyseren de betrokken partijen de NICE-richtlijn en formuleren zij elk in een standpunt of die richtlijn geschikt vinden voor de Nederlandse situatie.
  • In de zomer van 2021 nemen de betrokken partijen gezamenlijk een besluit over het aanbieden  van de NICE-richtlijn voor het Register.
  • Op grond van een positief of negatief besluit maken de partijen in september 2021 een plan van aanpak voor het aanbieden van de NICE-richtlijn voor het Register óf voor de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.
  • Update november 2021: De deadline op de Meerjarenagenda voor de oplevering van een kwaliteitsstandaard voor ME/CVS was 1 oktober. Helaas hebben de partijen die deadline niet kunnen halen. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard. We hopen dan ook snel met een nieuwe opleverdatum te kunnen komen. Zodra die nieuwe datum bekend is, publiceren wij deze op onze website.

Voor informatie

Vragen over de (door)ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ME/CVS kunt u stellen aan:

Pé Mullenders

E-mail: PMullenders@zinl.nl