Verbeteren langdurige zorg

Het Zorginstituut stimuleert de verbetering van de langdurige zorg door 5 verbeterthema’s onder de aandacht te brengen en te houden, en terug te laten komen in beleidsontwikkeling.

De 5 verbeterthema’s in de langdurige zorg

Wat is er nodig om goede kwaliteit van leven te realiseren in de langdurige zorg?

Deze vraag stelde Zorginstituut Nederland aan alle betrokkenen in de drie sectoren: gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de verzorging, verpleging en thuiszorg.

Het ging hierbij om cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten, maar ook om kennisinstituten en toezichthouders.

Gezamenlijk kwamen zij tot 5 belangrijke thema's die centraal staan bij kwaliteitsverbetering.

  1. Persoonsgerichte zorg - De relatie tussen cliënt, familie en professionals verdient meer aandacht. De zorg moet aansluiten bij de situatie en wensen van de cliënt.
  2. Deskundige professionals - We hebben meer professionals nodig die de laatste wetenschappelijke inzichten kennen, van elkaar leren én die kennis inzetten voor hun cliënt.
  3. Bruikbare kennis - Er is meer onderzoek nodig. Om te weten welke aanpak in welke situatie werkt.  De professional moet bestaande kennis meteen kunnen gebruiken.
  4. Nuttige informatie - We willen inzicht in de kwaliteit van zorg. Hoe verzamel je de juiste informatie, zonder dat het te veel tijd kost?
  5. Sterke leiders - Sterke leiders geven medewerkers de ruimte om goede zorg te leveren. En zorgen dat medewerkers richtlijnen toepassen, er waar nodig van afwijken én blijven leren.

Wie werkt aan deze vijf thema’s, draagt bij aan de verbetering van de langdurige zorg. Daarom stimuleert het Zorginstituut dat partijen aandacht besteden aan de thema’s.

Lees meer over de thema’s.

Samen verbeteren

Op dit moment zijn in de langdurige zorg al veel initiatieven om de kwaliteit te verbeteren. Veel activiteiten hangen met elkaar samen. Er is veel te winnen door slim gebruik te maken van alles wat er al gebeurt. Zorginstituut Nederland brengt daarom bestaande en nieuwe initiatieven systematisch in kaart, legt verbanden tussen de thema’s en de drie sectoren in de langdurige zorg door ze met elkaar in contact te brengen.

Op de Themapagina Kwaliteit Langdurige Zorg op LinkedIn presenteert het Zorginstituut geselecteerde artikelen over verbetertrajecten in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, en langdurige GGZ. Ook brengen we de thema’s in bij nieuw te ontwikkelen beleid, zoals Samen werken aan betere gehandicaptenzorg.

Het Zorginstituut doet dit in samenwerking met de betrokken partijen in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Bijvoorbeeld door partijen actief te benaderen, bijeenkomsten te organiseren, congres- en werkbezoeken en daar actief verslag over te doen naar buiten in de vorm van blogs of beleidsnotities.

Breng zelf ook initiatieven onder de aandacht bij het Zorginstituut; Laat het ons weten door te reageren op de artikelen op de LinkedIn pagina of een mail te sturen naar: KwaliteitLZ@zinl.nl.

Het Zorginstituut werkt sinds 2013 samen met de partijen in de langdurige zorg aan de vijf verbeterthema’s. In deze nieuwsbrief vatten we de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar samen.

Nieuwsbrief Kwaliteit Langdurige Zorg

Interviewserie: Reflectie in de langdurige zorg

Kwaliteit van zorg begint bij reflectie. Reflectie begint bij luisteren. Luisteren naar wat cliënten en medewerkers nodig hebben, wat goed ging en wat beter kon. Toch schiet dit er vaak bij in. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse zorgpraktijk? Dit onderzoeken we in een serie interviews over reflectie in de zorg. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de themapagina Kwaliteit Langdurige Zorg van Zorginstituut Nederland op LinkedIn.

Wil je als organisatie ook over reflectie vertellen reageer op het bericht op LinkedIn of mail naar KwaliteitLZ@zinl.nl.