Werkagenda

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register en voert de regie op de implementatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector.

Kwaliteitskader opgenomen in het Register

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties.

Zie ook:

Implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De verdere ontwikkeling en implementatie van dit kader heeft een goede ondersteuning nodig. Dit om de voortgang te bewaken en om recht te doen aan de in dit kwaliteitskader voorgestane richting van leren en ontwikkelen.

De regie op deze implementatie ligt in het begin bij het Zorginstituut, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sectorpartijen. Om dit te bereiken richt het Zorginstituut een stuurgroep in die de uitvoering van de opdrachten ondersteunt en bewaakt. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de relevante sectorpartijen, inclusief cliënten en zorgkantoren.

TijdlijnOntwikkeltraject Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2015-2017