Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register en voert de regie op de implementatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector.

Sector maakt voortgang op opdrachten

De partijen in de verpleeghuiszorg werken aan de opdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De stuurgroep Kwaliteitskader is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de opdrachten. In deze stuurgroep zijn de zorgaanbieders, de professionals, de cliënten en de zorgkantoren vertegenwoordigd. De stuurgroep moet als geheel akkoord gaan met de opdrachten. Ze bewaakt de voortgang en toetst ook of de werkplannen voldoen aan het Kwaliteitskader.

Voor de totaal 28 opdrachten zijn nu 15 werkplannen door de stuurgroep geaccordeerd. 5 opdrachten worden of zijn al uitgevoerd. Zo heeft de V&VN voor haar achterban een ledenversie van het Kwaliteitskader gemaakt in de vorm van een poster.

Dit schema geeft een actueel overzicht van de opdrachten in het kwaliteitskader. Voor nadere toelichting of informatie over het verloop van de opdrachten kunt u terecht bij de veldpartij die de opdracht trekt. Voor elke opdracht staan in het schema de contactgegevens van het bijbehorende aanspreekpunt.

TijdlijnOntwikkelingen rond Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2015-2017