Werkagenda

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register en voert de regie op de implementatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector.

Kwaliteitsgegevens over 2016 kunnen aangeleverd worden

Het Kwaliteitskader beschrijft dat zorgorganisaties uiterlijk 1 juli 2017 gegevens moeten aanleveren over de kwaliteit van de in 2016 geleverde verpleeghuiszorg. Vanaf 18 april is de portal open voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens per locatie. Zo krijgen we goede informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg over 2016

TijdlijnOntwikkeltraject Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2015-2017