Good practices in de langdurige zorg

Vanaf 2013 tot 2018 liep bij het Zorginstituut het project 'Good Practices in de Langdurige Zorg'. Er zijn in de langdurige zorg veel ideeën, zorgvormen of aanpakken die de kwaliteit van de zorg of de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren. Vaak zijn er veelbelovende ervaringen opgedaan, maar ontbreekt onderzoek dat de effectiviteit onderbouwt. Deze praktijkvoorbeelden uit de langdurige zorg worden ‘good practices’ genoemd.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Als onderdeel van het project stimuleerde het Zorginstituut ontwikkelaars van 'good practices' hun praktijkvoorbeelden aan te melden voor de kwaliteitsbibliotheek op de website Zorginzicht.

Ontwikkelaars of projectleiders van een bijzondere interventie kunnen hun ‘praktijkvoorbeeld’ nog altijd zichtbaar maken door deze aan te melden en te plaatsen op de website Zorginzicht. Zo kunnen andere zorgaanbieders deze ook toepassen in de eigen organisatie.

Van 'good practice' naar erkende interventie

Door wetenschappelijk onderzoek krijgen we het bewijs dat een interventie ook echt werkt. Het streven is een langdurige zorg die bewezen effectief is in de praktijk. Dit noemen we ‘evidence based werken’.

De kennisinstituten Vilans (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) en Trimbos (geestelijke gezondheidszorg) hebben een speciaal traject om de effectiviteit van interventies in de langdurige zorg te beoordelen. In dit traject beoordeelt een onafhankelijke commissie met deskundigen en wetenschappers de interventies op kwaliteit, onderbouwing van effectiviteit en uitvoerbaarheid.

Een positieve beoordeling van de interventie betekent dat de interventie is beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd of bewezen effectief in de praktijk. Dan is het een erkende interventie. Op de websites van Vilans en Trimbos (erkende interventies ggz) kunnen praktijkvoorbeelden aangemeld worden voor het erkenningstraject.

Het Zorginstituut droeg ook financieel bij aan deze erkenningstrajecten. Het erkenningstraject bij Vilans wordt vervolgd. We nodigen u uit om u hiervoor aan te melden, mocht u denken een 'good practice' in handen te hebben.

Hoe kunnen we implementatie van interventies bevorderen

Hoe geven we 'good practices' in de praktijk een groter bereik? Het Zorginstituut interviewde diverse organisaties in de langdurige zorg. Ze werden bevraagd over manier waarop zij 'good practices' een groter bereik geven, of het helpt om 'good practices' te koppelen aan kwaliteitsstandaarden. 'Good practices' worden in kwaliteitsstandaarden wel vaak als voorbeeld genoemd maar worden daarmee niet gelijk ook toegepast. We verkenden ook de mogelijkheden die leernetwerken bieden.

Lees de verhalen op de pagina Interviewserie: ‘Good Practices in de langdurige zorg’.

Onderzoek

Om te weten of de kwaliteit van leven door een good practice is verbeterd. Moet je goed weten hoe je  kwaliteit van leven meet. Dat weten we nog niet goed genoeg. Zorginstituut Nederland laat hier onderzoek naar doen binnen het programma Kwaliteit van Zorg bij ZonMw.

Hoe wordt kwaliteit van zorg vastgesteld in de langdurige zorg? In de onderstaande rapporten staat per onderwerp beschreven hoe dit gemeten kan worden:

Ander onderzoek gaat over de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Deze relatie is heel belangrijk voor de ervaren kwaliteit van zorg en daarmee ook van kwaliteit van leven.

Onderzoeken bij ZonMw:

  • Project 'Participatieve kwaliteitsverbetering in complexe zorgrelaties in de langdurige zorg: balanceren tussen zelfmanagement en kwetsbaarheid'
  • Project 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument'
  • Project 'Mensen in een communicatief kwetsbare positie: een instrument om de kwaliteit van de zorgrelatie inzichtelijk te maken'
  • Project 'Horen zien en spreken: gelijkwaardige dialoog met zorgafhankelijke cliënten voor betere kwaliteit van langdurige zorg'