Kwaliteitsrapporten

Het Zorginstituut stimuleert de continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en het voor iedereen toegankelijk maken van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden leveren hier als kwaliteitsinstrumenten een belangrijke bijdrage aan.

Kwaliteitsproducten waaraan gewerkt wordt

Op dit moment werken we aan de volgende kwaliteitsproducten:

Bewegingsapparaat

Langdurige zorg

Traumazorg en IC

Zwangerschap, geboorte en gynaecologische aandoeningen

Overige onderwerpen