Voorwaardelijke toelating larotrectinib voor volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) met NTRK-genfusie

De minister van VWS heeft in september 2021 besloten om larotrectinib (Vitrakvi®) voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. Daarmee neemt hij het advies van Zorginstituut Nederland over. Larotrectinib is een zogeheten ‘tumor-agnostisch’ geneesmiddel. Over de effectiviteit van dit soort middelen is nog te weinig bekend om ze definitief te kunnen vergoeden uit het basispakket. Door de tijdelijke toelating is larotrectinib nu al beschikbaar voor patiënten en kan in de tussentijd meer informatie over de effectiviteit worden verzameld.

Het geneesmiddel

Larotrectinib is geregistreerd voor de behandeling van volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) die een neurotrofe tyrosine receptor kinase (NTRK)-genfusie hebben. Larotrectinib is een nieuw, innovatief geneesmiddel (tumor-agnostisch). Dat is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van tumoren met een bepaalde DNA-afwijking. Tumor-agnostische middelen kunnen worden ingezet voor verschillende typen kanker zolang er sprake is van de DNA-afwijking, ongeacht waar de tumor zit. Dit in tegenstelling tot de meeste geneesmiddelen tegen kanker, die uitgaan van het specifieke orgaan of weefsel waarin de tumor is ontstaan.

Advies Zorginstituut

Van het geneesmiddel larotrectinib kan niet worden vastgesteld of het middel voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Over tumor-agnostische geneesmiddelen is wereldwijd nog onvoldoende kennis om aan te tonen dat ze bewezen effectief zijn. Het huidige beoordelingskader is momenteel niet toereikend voor dit type geneesmiddelen (tumor-agnostische geneesmiddelen). Medisch specialisten zien larotrectinib als een een innovatief middel dat mogelijk een grote belofte in zich heeft. Daarom heeft het Zorginstituut aan de minister van VWS geadviseerd om larotrectinib voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. De minister heeft besloten om dit advies over te nemen.

Larotrectinib is voorwaardelijk opgenomen in het basispakket op grond van artikel 2.1, vijfde lid van het Besluit zorgverzekering en artikel 2.4a, vijfde lid van het Besluit zorgverzekering. Larotrectinib is toegevoegd aan de Regeling zorgverzekering, zie artikel 2.2, eerste lid, onderdeel m.

Voorwaardelijke toelating

Larotrectinib is van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2025 onder voorwaarden beschikbaar voor patiënten met solide tumoren met NTRK-genfusie. In een convenant zijn afspraken gemaakt over het onderzoek dat gekoppeld is aan de voorwaardelijke toelating. Behandelaren dienen gegevens te verzamelen over de effectiviteit van de zorg. Het Zorginstituut zal in deze periode een nieuw beoordelingskader ontwikkelen voor tumor-agnostische middelen. Na deze periode zal het Zorginstituut toetsen of larotrectinib voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en in het basispakket kan blijven.

De procedure voorwaardelijke toelating van weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals heeft als doel om te zorgen voor een gecontroleerde toegang tot het geneesmiddel voor alle patiënten die volgens de geregistreerde indicatie voor behandeling in aanmerking komen. Een ander doel van het beleid is om de effectiviteit en mogelijkheden tot bevordering van doelmatige inzet van deze geneesmiddelen te onderzoeken.

Voor informatie

Voor informatie over de voorwaardelijke toelating van larotrectinib of over de procedure voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals in het algemeen kunt u per e-mail contact opnemen via VTgeneesmiddelen@zinl.nl.

Planning

Planning tot aan besluit
Stap in proces Datum

Advies Zorginstituut over kandidaat voorwaardelijke toelating larotrectinib

maart 2021
Vervolgadvies Zorginstituut over voorwaardelijke toelating larotrectinib augustus 2021
Definitieve besluit minister van VWS september 2021
Eerste fase voorwaardelijke toelating september 2021 - december 2024
Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk december 2024

Betrokken partijen

  • Bayer Nederland
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) - werkgroep farmacie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)