Standpunt protonentherapie bij neuro-oncologische tumoren en bij (cranio) spinale as bestraling

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten in de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ . Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

Protonentherapie

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie (bestraling). De wijze waarop de straling wordt opgewekt is bij protonentherapie anders dan het geval is bij de conventionele technieken (zoals fotonenbestraling). Dit maakt het mogelijk een hogere dosis op de tumor en een lagere dosis op de omliggende organen en weefsels te geven. Vanaf begin 2018 is protonentherapie in Nederland beschikbaar.
Eerder heeft het Zorginstituut al een paar positieve standpunten uitgebracht over de inzet van protonentherapie bij een aantal indicatiegebieden. Lees hierover meer op de pagina ‘Protonentherapie’.

2 nieuwe indicatiegebieden

Op dit moment beoordeelt het Zorginstituut of de behandeling met protonentherapie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ bij neuro-oncologische tumoren en bij (cranio) spinale as bestraling. Bij een positief standpunt betreffende deze indicatiegebieden wordt de behandeling vergoed uit het basispakket.

Voor informatie

Paula Staal
Email: PStaal@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 41 72 54

Planning

Start dossier september 2018
Start externe consultatie nog te bepalen
Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Publicatie standpunten nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) / Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Patiëntenbeweging Levenmetkanker (NFK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)