Standpunt protonentherapie bij (cranio)spinale as bestraling

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten in de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ . Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

Protonentherapie

Het Zorginstituut heeft op dit moment de vraag in behandeling of protonentherapie bij (cranio)spinale as bestraling voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’.

Voor informatie

Paula Staal
Email: PStaal@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 41 72 54

Planning

Start dossier september 2018
Publicatie standpunt augustus 2019

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) / Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Patiëntenbeweging Levenmetkanker (NFK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)