Standpunt percutane leverperfusie (chemosaturatie) bij niet-resectabele levermetastasen van uveamelanoom

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten in de Zvw is dat zorg slechts onder de dekking van de zorgverzekering valt, indien het gaat om zorg conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Stand van de wetenschap en praktijk

Het Zorginstituut heeft op dit moment de vraag in behandeling of Percutane leverperfusie (chemosaturatie) bij niet-resectabele levermetastasen van uveamelanoom voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Lees meer over de werkwijze bij de beoordeling van nieuwe zorg.

Voor informatie

mw. A.M. van der Zwaag
(06) 53 11 45 94 

Planning

Start dossier 29 september 2017
Startdatum technische consultatie 16 oktober 2017 
Einddatum technische consultatie 13 november 2017
Datum van behandeling in assessmentcommissie (WAR) maart 2018
Mogelijk 2e bespreking in assessmentcommissie (WAR) nog te bepalen
Publicatiedatum najaar 2018

Betrokken partijen

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties / Patiëntenbeweging Levenmetkanker
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) / Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) 
  • Stichting Melanoom
  • Vereniging OOG in OOG
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)