Standpunt ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed

Zorginstituut Nederland vervult voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel hiervan is dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wet- en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten van de Zvw is dat zorg alleen onder het basispakket valt als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd. Het Zorginstituut beoordeelt of het doen van een ductoscopie (een micro-endoscopische techniek) bij vrouwen met een pathologische tepeluitvloed (vocht uit de tepel) voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Beoordeling ductoscopie

De beoordeling draait om het klinisch nut (gezondheidswinst voor de patiënt) van ductoscopie, waarbij de diagnostische accuratesse onderdeel is. Ductoscopie is een micro-endoscopische techniek waarmee via de tepel de melkgangen van de borst geïnspecteerd kan worden.

Vrouwen met pathologische tepeluitvloed hebben een bloederige, bruine of waterige tepeluitvloed uit één borst. Dit treedt spontaan op, houdt ten minste 3 maanden aan en heeft geen duidelijke verklaring. Bij veruit de meeste van deze patiënten wordt de uitvloed veroorzaakt door een goedaardige afwijking in de melkgangen, terwijl bij een klein deel van de patiënten de oorzaak een kwaadaardige afwijking is van het intraductale epitheel (weefsel in de melkgangen). 

Bij dit soort klachten wordt nu vaak besloten tot een 'blinde' operatieve ingreep,  waarbij borstweefsel wordt verwijderd. Het inzetten van een ductoscopie als triage-test zou tot aanzienlijk minder operaties kunnen leiden of tot gerichtere excisies. Dat kan zorgen voor minder complicaties en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-codes: D24 (Goedaardig neoplasma van de borst) en C50 (Kwaadaardig neoplasma van de borst).

Voor informatie

Contactpersoon: Desiree Welten
E-mail: dwelten@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie
Stap in het proces Datum
Start dossier december 2020
Bespreking in Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 14 juni 2021
Externe consultatie juli 2021
Bespreking in Raad van Bestuur oktober 2021
Publicatie standpunt oktober/november 2021

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) 
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Borstkankervereniging Nederland (BVN) 
  • Patiëntenfederatie Nederland 
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)