Standpunt chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom - herbeoordeling

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wet- en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten van de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

Chemohyperthermie

Het Zorginstituut heeft in 2011 het standpunt ingenomen dat hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom niet conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is en daarom niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt. Op dit moment is het Zorginstituut bezig met een herbeoordeling van dit standpunt.

Voor informatie

Merel Brugmans de Koster
E-mail: MBrugmans@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 96 04 83

Planning

Start dossier

april 2019

Externe consultatie

oktober 2019

Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

december 2019

Publicatie standpunt

december 2019

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker (LMBNK)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)