Standpunt chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom - herbeoordeling

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wet- en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten van de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

Chemohyperthermie

Het Zorginstituut heeft in 2011 het standpunt ingenomen dat hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom niet conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is en daarom niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt. Op dit moment is het Zorginstituut bezig met een herbeoordeling van dit standpunt.

Update mei 2020

De behandeling van het concept-standpunt in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en publicatie van het definitieve standpunt zouden aanvankelijk in april 2020 plaatsvinden. Er is echter vertraging opgetreden, omdat het gewenst is gebleken het conceptstandpunt te bespreken in een overleg met de betrokken partijen. Vanwege de covid-19-maatregelen is een exacte datum voor dit overleg nog niet gepland. Zodra meer bekend is, wordt de planning opnieuw bepaald.  

Voor informatie

Paula Staal
E-mail: PStaal@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 41 72 54

Planning

Start dossier

april 2019

Externe consultatie

februari 2020

Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Nader te bepalen

Publicatie standpunt

Nader te bepalen

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker (LMBNK)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)