Standpunt adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom met een hoog risico op peritoneale metastasering

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten in de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie(s) als effectief kan worden beschouwd.

HIPEC bij coloncarcinoom

Bij patiënten met een coloncarcinoom met daarbij al uitzaaiingen in de buikholte (peritoneum) is het spoelen van de buikholte met verwarmde cytostatica (HIPEC), in aanvulling op een uitgebreide operatie om die uitzaaiingen te verwijderen, standaard zorg. Bij patiënten met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte (peritoneale metastasering) is de effectiviteit van adjuvante behandeling met HIPEC echter nog niet bewezen. Adjuvante behandeling met HIPEC bij patiënten met een hoog risico op peritoneale metastasering is vanaf 1 april 2015 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zvw voor een periode van 4,5 jaar. De voorwaarde was dat er onderzoek werd verricht om het effect van deze behandeling aan te tonen.

Nu de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, duidt het Zorginstituut op dit moment of adjuvante behandeling met HIPEC bij patiënten met stadium III coloncarcinoom met een hoog risico op peritoneale metastasering voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Het standpunt zal volgens afspraak voor 1 oktober 2019 worden gepubliceerd.

Voor informatie

Barbara Blekkenhorst
Email: bblekkenhorst@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 74 88 32

Planning

Start dossier

april 2019

Start externe consultatie

juni 2019

Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

augustus 2019

Publicatie standpunt

september 2019

Betrokken partijen

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)
  • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)