Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL)  die ten minste één andere therapie hebben gehad.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft venetoclax voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht,
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik,
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C91.1

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: JBoer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 58 33 54

Planning

Start dossier november 2018
1e bespreking WAR-CG 28 januari 2019
Start technische consultatie 1 februari 2019
2e bespreking WAR-CG 25 februari 2019
Behandeling in de Adviescommissie Pakket (ACP) april 2019
Advies aan de minister april 2019

Betrokken partijen

  • Abbvie
  • Nederlandse federatie van kankerpatiënten organisaties (NFK)
  • Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)
  • Vereniging artsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)