Pakketadvies sluisgeneesmiddel teclistamab (Tecvayli®) voor de behandeling van multipel myeloom

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of teclistamab (Tecvayli®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met multipel myeloom. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister teclistamab voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Teclistamab kan worden toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste 3 eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een monoklonaal anti-CD38 antilichaam en die ziekteprogressie hebben aangetoond op de laatste therapie.

De aandoening en de behandeling

Multipel myeloom, ook wel de ziekte van Kahler genoemd, is een kanker van plasmacellen. Plasmacellen zijn 1 van de soorten afweercellen van het menselijk lichaam. Myeloomcellen is een ander woord voor kwaadaardige plasmacellen. Er vindt bij multipel myeloom ongecontroleerde celdeling van kwaadaardige plasmacellen plaats op meerdere plekken in het beenmerg. 

Behandeling van multipel myeloom is afhankelijk van de situatie van de patiënt. Tot de behandelopties behoren chemotherapie, immunotherapie en behandeling met bijnierschorshormonen. Bij fitte patiënten is een behandeling met stamceltransplantatie ook mogelijk.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft teclistamab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Egbert de Groot, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start beoordeling dossier april 2024
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 13 mei 2024
Start technische consultatie 14-17 mei 2024
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 10 juni 2024
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog niet bekend
Publicatie advies nog niet bekend

Betrokken partijen

 • Janssen-Cilaq B.V.
 • Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG)
 • Stichting Hematon
 • Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)