Pakketadvies sluisgeneesmiddel olaparib (Lynparza®) als 1e onderhoudsbehandeling bij ovariumkanker (BRCA1/2)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel olaparib (Lynparza®). De minister heeft de behandeling, vanwege de verwachte hoge kosten, in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst.

Aandoening waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd

Olaparib (Lynparza®) wordt gebruikt als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een gevorderd (FIGO III en IV) BRCA1/2-gemuteerd (kiembaan en/of somatisch) hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of partiële respons vertonen op eerstelijns platinabevattende chemotherapie.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft olaparib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

ICD-11 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-11 codes: 2C73 en 2C74

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier september 2019
Start technische consultatie november 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) november 2019
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) januari 2020
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) februari 2020
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

  • AstraZeneca B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)