Pakketadvies sluisgeneesmiddel olaparib (Lynparza®) voor de behandeling van borstkanker

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of olaparib (Lynparza®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met borstkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister olaparib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Olaparib kan worden gebruikt als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met een specifieke vorm van borstkanker. Het medicijn kan alleen worden ingezet. Dat heet monotherapie. Olaparib kan ook worden gebruikt in combinatie met hormoontherapie. Het betreft behandeling van een bepaalde groep patiënten. De volledige indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd, is te lezen in het uitklapmenu.

De aandoening en de behandeling

Mensen met een afwijking in de BReast Cancer-genen (BRCA1/2) hebben een groter risico om borstkanker en enkele andere kankersoorten te krijgen. Bij het bepalen van het risico spelen ook andere risicofactoren een rol. Bijvoorbeeld tumorgrootte en verspreiding naar lymfeklieren in de oksel. Bij vroege borstkanker is de kanker nog niet uitgezaaid naar het omliggende weefsel of andere delen van het lichaam.

De huidige behandeling van HER2-negatieve, hoog-risico, vroege borstkanker bestaat uit een operatie, aangevuld met chemotherapie en eventueel radiotherapie. Gebruik van olaparib na een operatie als aanvullende chemotherapie kan worden toegevoegd aan de behandelmogelijkheden voor patiënten.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft olaparib voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Een medicijn in deze sluis komt pas voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als:

 • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
 • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
 • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

Kijk voor meer uitleg op de pagina ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescomissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het middel wel of niet kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Kenneth Watson, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier 21 augustus 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

9 oktober 2023

Start technische consultatie 10-13 oktober 2023
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog te bepalen
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

 • AstraZeneca B.V.
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)