Pakketadvies sluisgeneesmiddel lenalidomide (Revlimid®) in combinatie met bortezomib en dexamethason

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel lenalidomide (Revlimid®) in combinatie met bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld multipel myleoom die niet in aanmerking komen voor transplantatie. De minister heeft de combinatiebehandeling, vanwege de verwachte hoge kosten, in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst.

Aandoening waarvoor de combinatiebehandeling is geregistreerd

Lenalidomide (Revlimid®) in combinatie met bortezomib en dexamethason wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld multipel myeloom (ziekte van Kahler) die niet in aanmerking komen voor transplantatie. Multipel myeloom is een kwaadaardige aandoening van plasmacellen, die zich meestal in het beenmerg bevinden.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft lenalidomide voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C90

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Start dossier oktober 2019
Start technische consultatie oktober 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) april 2020
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Celgene
  • HOVON
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)