Pakketadvies sluisgeneesmiddel larotrectinib (Vitrakvi®) bij de behandeling van solide tumoren die een NTRK-genfusie vertonen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel larotrectinib (Vitrakvi®) bij de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met solide tumoren die een NTRK-genfusie vertonen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft larotrectinib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

 • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
 • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
 • de minister voor Medische Zorg succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

ICD-10-code

Vanwege de tumor-agnostische indicatie en het feit dat NTRK-genfusies kunnen voorkomen in tal van solide tumoren, is er niet één ICD-10-code aan te wijzen.

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning van de beoordeling
Stap in het proces Datum
Start dossier januari 2020
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) februari 2020
Consultatieronde maart 2020

Op 1 mei zijn de reacties van de geconsulteerde partijen ontvangen. Die reacties zijn besproken in een bijeenkomst op 25 juni. Die bijeenkomst vormde de aanzet voor overleggen van het Zorginstituut met de fabrikant en met het ministerie van VWS.

2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) datum volgt
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) datum volgt
Publicatie advies datum volgt

Betrokken partijen

 • Bayer Nederland
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) - werkgroep farmacie
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)