Pakketadvies sluisgeneesmiddel ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft ipilimumab in combinatie met nivolumab voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 codes: C64.

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier februari 2019

Start technische consultatie

februari 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) februari 2019
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) maart 2019
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Bristol-Myers Squibb BV
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)