Pakketadvies sluisgeneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft ibrutinib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst, met uitzondering van patiënten met een del17p of TP53 mutatie. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C91.1

Voor informatie

Jolanda de Boer
Email: JBoer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 58 33 54

Planning

Start dossier december 2019
Start technische consultatie december 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 24 februari 2020
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 20 april 2020
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 22 mei 2020
Publicatie advies naar verwachting juni 2020

Betrokken partijen

  • Janssen-Cilag B.V.
  • HOVON
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)