Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) voor volwassenen met lokaal gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) bij de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker (NSCLC) bij volwassenen. In 2018 heeft de minister het geneesmiddel in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft durvalumab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht,
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik,
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

Geregistreerde indicatie

Durvalumab is geregistreerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele NSCLC in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C34 Maligne neoplasma van bronchus of long.

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: JBoer@zinl.nl
Mobiel: 06 - 21 58 33 54

Planning

Start dossier

 30 oktober 2018

1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

 26 november 2018

Start technische consultatie

 29 november 2018

2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)              

 28 januari 2019

Behandeling concepteindproduct ACP

 maart 2019

Publicatie

 maart 2019

Betrokken partijen

  • Astra Zeneca
  • Commissie BOM (cieBOM)
  • Longkanker Nederland
  • Levenmetkanker
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)