Pakketadvies sluisgeneesmiddel dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na complete resectie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na complete resectie.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft dabrafenib in combinatie met trametinib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht,
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 codes: C43

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier

maart 2019
Start technische consultatie maart 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) maart 2019
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) mei 2019*
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 28 juni 2019
Publicatie advies juli 2019

* de fabrikant heeft verzocht om de het dossier in de WAR-vergadering van eind mei te bespreken in plaats van april. Uitstel is gevraagd zodat zij nog gegevens van een expert kunnen aanleveren.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Novartis
  • Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)