Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL (diffuus grootcellig B-cellymfoom) en PMBCL (primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom) na 2 of meer lijnen systemische therapie.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft axicabtagene ciloleucel voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht,
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik,
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 codes: C83.3 en C85.2

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: JBoer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 58 33 54

Planning

Start dossier oktober 2018
Start technische consultatie oktober 2018
Behandeling in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) december 2018
Behandeling in de Adviescommissie Pakket (ACP) 1 februari 2019
Advies aan de minister februari 2019

Betrokken partijen

  • Gilead
  • HOVON
  • Leven met Kanker
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVVH)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)