Pakketadvies sluisgeneesmiddel avelumab (Bavencio®) bij urotheelcelcarcinoom

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met urotheelcarcinoom (UC) vergoed kan worden uit het basispakket. Vanwege de verwachte hoge kosten heeft de minister het middel voor deze indicatie in de ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Avelumab (Bavencio®) wordt gebruikt voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft avelumab (Bavencio®) voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht;
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C64-C68.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Ly Tran

warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier maart 2021
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 26 april 2021
Start technische consultatie eind april/begin mei 2021
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog te bepalen
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Merck B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), werkgroep farmacie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)