Pakketadvies sluisgeneesmiddel avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister het middel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst’.

Aandoening waarvoor de combinatiebehandeling is geregistreerd

Avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib wordt gebruikt voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom. Niercelcarcinoom ontstaat wanneer een kwaadaardige tumor zich bevindt in het weefsel van de nier.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft avelumab (Bavencio®) voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht, er waarborgen zijn voor gepast gebruik en de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C64 maligne neoplasma van nier, behalve nierbekken.

Voor informatie

Ly Tran
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces datum
Start dossier december 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 20 januari 2020
Start technische consultatie 23 januari 2020
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) in afwachting van beoordeling beroepsgroep uitgesteld naar maart 2020

Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP)

24 april 2020
Publicatie advies in afwachting van standpunt beroepsgroep uitgesteld naar augustus 2020

Betrokken partijen

  • Merck-Pfizer alliantie
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)