Pakketadvies sluisgeneesmiddel acalabrutinib (Calquence®) bij chronische lymfatische leukemie (CLL)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel acalabrutinib (Calquence®) in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. Acalabrutinib (Calquence®) wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister acalabrutinib voor deze indicatie in de ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Acalabrutinib (Calquence®) wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met CLL. Het gaat om de volgende indicaties:

 • Als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen patiënten die nog niet eerder behandeld zijn voor CLL. Het gaat om patiënten met een missend stukje van chromosoom 17 of een verandering in het gen TP53, en niet-fitte patiënten die niet in aanmerking komen voor anti-CD20 behandeling.
 • Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die al minstens 1 eerdere behandeling gehad hebben.
   

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft acalabrutinib voor deze indicaties in de zogenaamde ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de minister.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C91.1.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Annemieke van der Waal
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning van de beoordeling
Stap in het proces Datum

Start van de beoordeling

juli 2021
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 30 augustus 2021
Start technische consultatie begin september 2021
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Advies aan de minister nog te bepalen

Betrokken partijen

 • AstraZeneca B.V.
 • Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)