Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) voor de behandeling van borstkanker

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of abemaciclib (Verzenios®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met borstkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister abemaciclib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. 

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Abemaciclib kan worden gebruikt als aanvullende behandeling (ook wel adjuvante behandeling genoemd) voor volwassen patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het middel moet worden gebruikt in combinatie met endocriene therapie. Endocriene therapie is een hormoontherapie die gegeven wordt bij borstkankersoorten die hormoongevoelig zijn. De borstkanker is dan gevoelig voor geslachtshormonen. De behandeling geldt voor een bepaalde groep patiënten. De volledige indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd, is te lezen in het uitklapmenu.

De aandoening en de behandeling

Mensen met HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve borstkanker hebben een groter risico om later weer borstkanker te krijgen. We noemen dit hoog risico op recidief. Bij het bepalen van het risico op recidief spelen ook andere risicofactoren een rol. Bijvoorbeeld tumorgrootte en verspreiding van de tumor naar lymfeklieren in de oksel. Bij borstkanker in een vroeg stadium is de kanker nog niet uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.

De huidige behandeling van deze specifieke vorm van borstkanker in een vroeg stadium bestaat uit een operatie. Daarna volgen nog chemotherapie en eventueel radiotherapie en endocriene therapie. Gebruik van abemaciclib na een operatie kan worden toegevoegd aan de huidige endocriene therapie voor patiënten met vroege borstkanker.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft abemaciclib voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Een medicijn in deze sluis komt pas voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als:

 • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
 • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
 • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

Kijk voor meer uitleg op de pagina ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of niet kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Kenneth Watson, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier juni 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 14 augustus 2023
Start technische consultatie 15-18 augustus 2023
Klokstop (max. 3 maanden), aangevraagd door de fabrikant voor het aanleveren van extra informatie. Hierna gaat de beoordeling door het Zorginstituut verder.
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 6 november 2023
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

 • Eli Lilly Nederland B.V.
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)