Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) voor de behandeling van patiënten met hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft abemaciclib voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht,
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik,
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C50.

Voor informatie

Jolanda de Boer
E-mail: JBoer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 21 58 33 54

Planning

Start dossier oktober 2018
Start technische consultatie oktober 2018
Behandeling assessmentcommissie (WAR) november 2018
Behandeling in de ACP 1 februari 2018
Publicatie advies nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
  • Eli Lilly
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) / CieBOM
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) werkgroep farmacie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)