Herbeoordeling sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie. Dit betreft een herbeoordeling. 

Herbeoordeling

Dit betreft een herbeoordeling van het advies over axicabtagene ciloleucel uit 2019. Axicabtagene ciloleucel wordt sinds 1 mei 2020 vergoed vanuit het basispakket. De afspraken gelden tot en met 2021. Bij deze herbeoordeling worden de 3-jaars overlevingsdata van axicabtagene ciloleucel geëvalueerd. 

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: C83.3

Voor informatie

Contactpersoon: Jolanda de Boer
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie
Processtap Datum
Start dossier Februari 2021
Start consultatie Nog te bepalen
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Maart 2021
Consultatieronde Eind maart/begin april 2021
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) Nog te bepalen
Publicatie Nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Gilead Sciences Netherlands BV
  • HOVON
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVVH)
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • VAV werkgroep farmacie