Zinnige Zorg - Infectieziekten (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met partijen of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg rond infectieziekten cliëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. We bespreken de bevindingen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Samen bekijken we wat nodig is om de zorg met en voor de cliënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Start screeningsfase

Het Zinnige Zorg-traject Infectieziekten is in juni 2018 gestart. Samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars onderzoeken we waar het mogelijk is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Een Zinnige Zorg-traject bestaat uit 4 fasen. Na de screeningsfase volgende de verdiepingsfase, de implementatiefase en de monitoringfase.

Op 22 november 2018 vond de officiële eerste bijeenkomst plaats met bestuurders en inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen.

Verslag eerste bijeenkomst Zinnige Zorg - Infectieziekten 22 november 2018

ICD-10-code

Het traject 'Zinnige Zorg – Infectieziekten' heeft betrekking op ICD-10-code: ICD A00-B99.
ICD is de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg – systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg traject verloopt.

Voor informatie

Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 41 43 11

TijdlijnZinnige Zorg - Infectieziekten